WIADOMOŚCI - aktualności

  • Urząd Miasta i Gminy Syców informuje, że w związku z realizacją zadań związanych z ochroną powietrza, opracowywana jest zbiorcza informacja dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy.

  • Urząd Miasta i Gminy Syców informuje, że zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych nieruchomościach położonych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Syców.

  • 13 kwietnia 2019 r. wyruszy po raz kolejny Pociąg Repatriantów. Zapraszamy na przejazd pociągu z repatriantami – historyczną rekonstrukcję wydarzenia, które odbędzie się na trasie Oleśnica-Syców-Kępno-Wieruszów. Zabytkowy pociąg wiozący repatriantów wyruszy z Oleśnicy o godz. 8.00. Przyjazd składu na stację w Sycowie przewidywany jest ok. godz. 11.00. Organizatorem wydarzenia jest Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki ,,Olsensium” wspierane przez samorządy, w tym Gminę Syców oraz inne podmioty. Zachęcamy do uczestniczenia zarówno wielbicieli kolejnictwa, jak i historii.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzony zostanie praktyczny trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie całego powiatu oleśnickiego pod kryptonimem „CHMURA 2019”. Celem treningu jest praktyczne sprawdzenie rozwiązań w zakresie działań interwencyjnych w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, ujętych w „Planie wydawania tabletek jodku potasu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta i gminy Syców”. Podczas treningu nie będą emitowane sygnały akustyczne z wykorzystaniem syren.

  • W Gminie Syców od 1 kwietnia ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

  • Polska Strefa Inwestycji zaprasza wszystkich chętnych przedsiębiorców do udziału w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. w Zamku Topacz w Kobierzycach.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Sycowie 8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie , ul. Mickiewicza 1, sala nr 56 I piętro, w godzinach 10.00-13.00.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Federację Arborystów Polskich pn. Praktyczne oraz prawne aspekty utrzymania drzew na terenach zieleni, które odbędzie się w piątek, 5.04.2019 r. w budynku Centrum Kultury w Sycowie. Cena 250 zł/os. Szczegóły szkolenia oraz harmonogram na plakacie.

  • W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty uczula się właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

strony 2 3 4 5 6 7 8

Galeria