WIADOMOŚCI - aktualności

 • 10 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie Klub Sportowy „Pogoń” Syców, reprezentowany przez Grzegorza Rośka oraz Marcina Kozana podpisał umowę współpracy z Wojskowym Klubem Sportowym Śląsk Wrocław, który reprezentowali Tadeusz Pawłowski dyrektor Akademii WKS Śląsk Wrocław oraz Łukasz Czajka trener koordynator Akademii WKS Śląsk Wrocław.

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie zaprasza na V Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Syców Sławomira Kapicy, który odbędzie się 14 października 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w hali sportowej MOSiR-u. Patronat nad imprezą objęła: Gazeta Sycowska, Portal MojaOlesnica.pl oraz sycow.naszemiasto.pl. Zapraszamy!

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. ogłasza dwa konkursy dla dzieci i młodzieży, które są częścią przedsięwzięcia pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, miasto Oleśnica i Syców pn.: „Segregacja - prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Termin składania prac – do dnia 25 października 2017 r.

 • Jublilaci na medal

  29-09-2017

  26 października miała miejsce uroczystość, w czasie której burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kapica odznaczył medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” pary obchodzące złote gody. Do restauracji Aroma Stone w Sycowie przybyło 36 par, w tym 2 pary "diamentowe", jak również rodziny i bliscy jubilatów. W tym wyjątkowym dniu, w kierunku świętujących par popłynęły dźwięki "Marsza Mendelssohna", liczne gratulacje, życzenia i kwiaty. Wydarzenie wypełnione było wspomnieniami bohaterów tego dnia, przeplatane osobistymi akcentami i świadectwem ich pięknego, choć przecież także niełatwego życia.

 • Centrum Kultury zaprasza na wydarzenia muzyczne, teatralne, spotkania autorskie i kabaretowe, które odbędą się wkrótce w obiektach jednostki. Będą to między innymi: "Ostatnie takie trio" z kabaretem Ani Mru Mru, solowy koncert Wawrzyńca Dąbrowskiego, a także spotkanie autorskie z Magdaleną Knedler w Bibiotece Publicznej. Szczegóły na plakatach. Zapraszamy do skorzystania z oferty.

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Sycowie informuje, że dnia 28 września zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z w/w projektem w terminie 28 września – 20 października 2017 r. w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39. Uwagi i wnioski do projektu będzie można składać Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2017 r.

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu realizuje projekt skierowany do osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy: bezrobotnych (zarejetrowanych w UP i niezarejestrowanych)lub biernych zawodowo. Mogą w nim uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 30. rok życia i zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej.

 • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Sycowie od dnia 20 września 2017 r. (środa) rusza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła. Wnioski można składać w pokoju nr 1A, 8 oraz w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu. Poniżej do pobrania regulamin udzielenia dotacji oraz druk wniosku wraz z załącznikami.

strony 1 2 3 4 5 6 7