WIADOMOŚCI - aktualności

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzony zostanie praktyczny trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie całego powiatu oleśnickiego pod kryptonimem „CHMURA 2019”. Celem treningu jest praktyczne sprawdzenie rozwiązań w zakresie działań interwencyjnych w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, ujętych w „Planie wydawania tabletek jodku potasu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta i gminy Syców”. Podczas treningu nie będą emitowane sygnały akustyczne z wykorzystaniem syren.

  • W Gminie Syców od 1 kwietnia ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

  • Polska Strefa Inwestycji zaprasza wszystkich chętnych przedsiębiorców do udziału w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. w Zamku Topacz w Kobierzycach.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Sycowie 8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie , ul. Mickiewicza 1, sala nr 56 I piętro, w godzinach 10.00-13.00.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Federację Arborystów Polskich pn. Praktyczne oraz prawne aspekty utrzymania drzew na terenach zieleni, które odbędzie się w piątek, 5.04.2019 r. w budynku Centrum Kultury w Sycowie. Cena 250 zł/os. Szczegóły szkolenia oraz harmonogram na plakacie.

  • W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty uczula się właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

  • Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

  • Informujemy, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 98/2019 z dnia 18 marca 2019 r. zmianie ulegają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Nowy termin na weryfikację dokumentów - 25 marca 2019 r. Nowy termin podania do publicznej wiadomości - 26 marca 2019 r.

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oleśnicy Działając na podstawie art.63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017, poz. 2336 z późn. zm.) Zaprasza Rolników do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria