WIADOMOŚCI - aktualności

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że prowadzony będzie nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Zapraszamy od 22 czerwca do składania wniosków.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie i Wydział Gospodarki Nieruchomościami, informuje o możliwości spłaty jednorazowo opłaty przekształceniowej dot. nieruchomości, które na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, ze zm.), uległy przekształceniu w prawo własności.

  • Jeszcze nie ma końca roku szkolnego, a do nowego kilka miesięcy. Jednak pewne decyzje nie mogą czekać. We wtorek, 9 czerwca burmistrz Dariusz Maniak postanowił powierzyć funkcje dyrektora szefom trzech placówek:   Pani Annie Kamińskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej, Pani Jolancie Rzemyk – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sycowie, Pani Monice Janiszyn – p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie.

  • Przekazujemy wyniki audytów w gospodarstwach domowych na terenie gminy Syców. Czym jest audyt i dlaczego, go prowadzimy? Realizacja kompleksowych kontroli palenisk domowych ma na celu wyeliminowanie nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego, m.in. co do jakości stosowanego opału, a w niedalekiej przyszłości kontroli urządzeń grzewczych użytkowanych w gospodarstwach domowych.

  • Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

  • Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza, że w dniu 15 czerwca 2020 roku odbędzie się przetarg ustny na dzierżawę lokali użytkowych w Sycowie. Wszelkie informacje na temat postępowania dostępne w artykule.

  • Dzisiaj tj. 01 czerwca 2020 r. na terenie miasta i gminy Syców zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych obrony cywilnej. Jest to związane z konserwacją mającą na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania.

  • Wywóz nieczystości ciekłych w przypadku braku podłączenia do sieci kanalizacyjnej to obowiązek każdego gospodarstwa domowego. Na terenie naszej gminy znajdują się trzy podmioty, które pozwolą zrealizować ten obowiązek. Sprawdźcie, co należy wiedzieć w tym temacie?

  • Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html Porządek sesji/ zobacz dalej

  • Główny Inspektor Sanitarny wydał rekomendacje i wskazania, które nalezy przestrzegać w sytuacji zatrudniania do prac sezonowych przez producentów rolnych. Poznaj szczegóły.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria