WIADOMOŚCI - aktualności

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Sycowie 8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie , ul. Mickiewicza 1, sala nr 56 I piętro, w godzinach 10.00-13.00.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Federację Arborystów Polskich pn. Praktyczne oraz prawne aspekty utrzymania drzew na terenach zieleni, które odbędzie się w piątek, 5.04.2019 r. w budynku Centrum Kultury w Sycowie. Cena 250 zł/os. Szczegóły szkolenia oraz harmonogram na plakacie.

  • W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty uczula się właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

  • Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

  • Informujemy, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 98/2019 z dnia 18 marca 2019 r. zmianie ulegają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Nowy termin na weryfikację dokumentów - 25 marca 2019 r. Nowy termin podania do publicznej wiadomości - 26 marca 2019 r.

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oleśnicy Działając na podstawie art.63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017, poz. 2336 z późn. zm.) Zaprasza Rolników do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

  • Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie, dni otwarte w szkole odbędą się dnia 13.03.2019 r. o godz. 18.00 a nie jak wcześniej informowano dnia 14.03.2019 r.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że prowadzony będzie nabór deklaracji do udziału w projekcie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Formularze można pobrać ze strony internetowej Urzędu (w załącznikach poniżej). Wypełnioną deklarację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Syców w Sycowie, pok. nr 1A, 3 oraz 8, w terminie od 11 do 22 marca 2019 r. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu RPO WD 2014-2020. Podjęcie przez Gminę działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

  • Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas IV i VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, przed Wami czas w którym możecie zdecydować, gdzie Wasze dzieci będą kontynuować dalszą naukę. Gmina Syców stale inwestuje w placówki oświatowe, stwarzając tym samym coraz to lepsze warunki do kształcenia dzieci. Już dziś dobrą propozycją jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie. Zapraszam na dni otwarte do Szkoły, które odbędą się dnia 14 marca 2019 r. o godz. 18.00

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria