WIADOMOŚCI - aktualności

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy upowszechnia informacje o zagrożeniach wypadkowych występujących w rolnictwie, w środowisku wiejskim oraz o sposobach zapobiegania im. Materiały i publikacje dotyczące bezpieczeństwa przy pracy rolniczej można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl

  • W dniu 30 września 2019r. wnioskodawcy złożyli pismo wycofujące wniosek o zwołanie sesji. W związku z powyższym nie było podstaw prawnych wynikających z ustawyo samorządzie gminnym do odbycia sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie (-)Robert Dziergwa

  • Informujemy, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 20 września 2019 r. w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. odbędzie się w dniu 01 października 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali nr 57 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1. Podczas posiedzenia odbędzie się szkolenie dla członków komisji. Obecność obowiązkowa!

  • Informujemy, że dobiegła końca realizacja zaplanowanego na 2019 r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Syców w 2019 r.” Realizacja zadania możliwa była dzięki środkom pozyskanym z NFOŚiGW i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach realizacji zadania zdemontowano, odebrano i przekazano do utylizacji płyty eternitowe o łącznej wadze 42,680 ton. Gmina Syców wystąpi o pozyskanie środków na kontynuację zadania w 2020 r.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57

  • Centrum Kultury w Sycowie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Syców do skorzystania z propozycji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od października ma do zaoferowania taki zajęcia i sekcje jak: taneczna, gry na gitarze, wokalna, dziennikarska, teatralna, plastyczna dla dzieci i dorosłych, szachowa, aerobik. Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Kultury w Sycowie.

  • Zapraszamy w dniu 21 września 2019 r. do Parku Miejskiego w Sycowie na I RODZINNY PIKNIK PROFILAKTYCZNY MAM WYBÓR na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Początek godz. 15:00. W programie quizy, zajęcia profilaktyczne, wspólna zabawa, pokazy i wiele innych atrakcji. Dla aktywnych uczestników przewidziano nagrody.

  • W związku ze zbliżającym się terminem płatności III raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że płatności można dokonywać: - przelewem, - bez prowizji kartą płatniczą w UMiG w Sycowie, - bez prowizji w okienkach kasowych Banku Spółdzielczego Namysłów, znajdujących się na parterze budynku UMiG Syców, - bez prowizji w siedzibie Banku Spółdzielczego Namysłów przy ul. Kolejowej w Sycowie. Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 16 września 2019r.

  • W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 września na stronie Ministerstwa Finansów została publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista zawiera m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi. Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG lub w tut. Urzędzie. Sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie zaprasza wszystkich chętnych na zawody kajakowe. Zawody będą odbywać się w najbliższą sobotę (31 sierpnia 2019 r.) nad zalewem w Stradomi Wierzchniej od godz. 17.00. Więcej informacji o imprezie znajdziecie Państwo w załączonym plakacie oraz na profilu Facebook MOSiR.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria