WIADOMOŚCI - aktualności

  • Zobacz jakie warunki ubezpieczenia może mieć Twoje dziecko na nowy rok szkolny 2020/2021.

  • Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 sierpnia 2020 r. , godz. 15:00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

  • W związku z naborem do. grantu środowiskowego dot. wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz fotowoltaiki publikujemy pełną listę wniosków, które zostały przyjęte oraz listę wniosków odrzuconych. Szczegóły dotyczące realizacji wniosków, po bezpośredniej informacji z UMiG w Sycowie.

  • W dniu 31 sierpnia 2020r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usług na ul. Malczewskiego w Sycowie oraz I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Komorowie 20A. Otwarcie przetargu odbędzie się w UMiG Syców o godzinie 10:00 i 10:30. Więcej szczegółów poniżej.

  • Nasza publikacja sycow.pl jest już dostępna w wersji elektronicznej. Do Waszej dyspozycji jest najnowszy 2 numer oraz numer 1 archiwalny.

  • Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 lipca2020 r. , godz. 15 00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, III p.

  • 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do zgłaszania się w jej szeregi oraz poznania bliżej czym jest służba w tej jednostce. Jeżeli chcecie się sprawdzić jako żołnierz tej jednostki pracując jednocześnie w swoim zawodzie jest ku temu świetna okazja. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz benefitów jakie przynależą się po wstąpieniu w szeregi 16DBOT znajdziecie na plakatach!

  • W dniu 20 lipca 2020r. odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usług na ul. Malczewskiego w Sycowie oraz w miejscowości Wioska, w gminie Syców. Otwarcie przetargu odbędzie się w UMiG Syców o godzinie 10:00 i 10:30. Więcej szczegółów poniżej.

  • Został on opracowany przy współpracy z mieszkańcami, władzami gminy, w tym z radnymi, sołtysami oraz partnerami gospodarczymi, instytucjonalnymi, społecznymi i środowiskowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Syców, bądź z nią związanymi. Jest on wynikiem szczegółowych analiz, badań, kilkudniowych warsztatów strategicznych i dyskusji dotyczących kierunków rozwoju naszej Gminy.

  • Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Syców. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria