WIADOMOŚCI - aktualności

  • 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do zgłaszania się w jej szeregi oraz poznania bliżej czym jest służba w tej jednostce. Jeżeli chcecie się sprawdzić jako żołnierz tej jednostki pracując jednocześnie w swoim zawodzie jest ku temu świetna okazja. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz benefitów jakie przynależą się po wstąpieniu w szeregi 16DBOT znajdziecie na plakatach!

  • W dniu 20 lipca 2020r. odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usług na ul. Malczewskiego w Sycowie oraz w miejscowości Wioska, w gminie Syców. Otwarcie przetargu odbędzie się w UMiG Syców o godzinie 10:00 i 10:30. Więcej szczegółów poniżej.

  • Został on opracowany przy współpracy z mieszkańcami, władzami gminy, w tym z radnymi, sołtysami oraz partnerami gospodarczymi, instytucjonalnymi, społecznymi i środowiskowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Syców, bądź z nią związanymi. Jest on wynikiem szczegółowych analiz, badań, kilkudniowych warsztatów strategicznych i dyskusji dotyczących kierunków rozwoju naszej Gminy.

  • Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Syców. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

  • z dnia 29 czerwca 2020 r. , godz. 15:00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że prowadzony będzie nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Zapraszamy od 22 czerwca do składania wniosków.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie i Wydział Gospodarki Nieruchomościami, informuje o możliwości spłaty jednorazowo opłaty przekształceniowej dot. nieruchomości, które na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, ze zm.), uległy przekształceniu w prawo własności.

  • Jeszcze nie ma końca roku szkolnego, a do nowego kilka miesięcy. Jednak pewne decyzje nie mogą czekać. We wtorek, 9 czerwca burmistrz Dariusz Maniak postanowił powierzyć funkcje dyrektora szefom trzech placówek:   Pani Annie Kamińskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej, Pani Jolancie Rzemyk – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sycowie, Pani Monice Janiszyn – p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie.

  • Przekazujemy wyniki audytów w gospodarstwach domowych na terenie gminy Syców. Czym jest audyt i dlaczego, go prowadzimy? Realizacja kompleksowych kontroli palenisk domowych ma na celu wyeliminowanie nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego, m.in. co do jakości stosowanego opału, a w niedalekiej przyszłości kontroli urządzeń grzewczych użytkowanych w gospodarstwach domowych.

  • Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria