WIADOMOŚCI - aktualności

  • Kolejna inwestycja w Gminie Syców za nami. Zakończył się projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody pod zarządem SGK wraz z remontem zbiornika wieżowego, ujęć głębinowych oraz budowa odcinka rurociągu wodociągowego ø 200mm w miejscowości Komorów.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz Maniak podpisał z Wojewodą Dolnośląskim umowę, w ramach której Gmina Syców otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

  • W dniu 25.07.2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Syców podpisał umowę na wykonanie przebudowy dróg gminnych w 4 miejscach na terenie gminy Syców, na łączną kwotę wysokości 492 380,00 zł brutto.

  • Drodzy mieszkańcy gminy Syców! Chcecie się pozbyć odpadów wielkogabarytowych? Nie macie własnego środka transportu? Uruchamiamy usługę, która pozwoli rozwiązać ten problem. Usługa polega na odebraniu i dostarczeniu do PSZOK przy ul. Wrocławskiej 8 w Sycowie samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 t odpadów wielkogabarytowych.

  • Przypominamy wszystkim rolnikom, że w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

  • Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

  • Prezes KRUS apeluje do wszystkich rolników prowadzących prace polowe w okresie żniw o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w tym intensywnym czasie. Włączamy się do tego apelu i jednocześnie życzymy dobrej pogody oraz obfitych zbiorów!

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • W dniach od 5 - 31 lipca 2019 roku prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnnych dla województwa dolnośląskiego."

  • LGD Dobra Widawa w dniu 17.07.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców organizuje konsultacje w zakresie wsparcia otwierania i rozwoju firm. W trakcie spotkania bedzie można zasięgnąć wiedzy z zakresu zarówno merytorycznych wymagań nowej działalności oraz możliwości finansowego wsparcia zarówno dla nowych i już funkcjonujących firm.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria