WIADOMOŚCI - aktualności

  • Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców”. Planowana całkowita kwota projektu wynosi 14 197 272,72 zł, kwota dofinansowania to 7 304 440,13 złotych.

  • Klub Młodego Odkrywcy działający w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie jest już oficjalnie zarejestrowany w Sieci Klubów Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na II Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym Syców 2018, które odbędą się w dniach 17-18 marca na hali MOSiR-u w Sycowie, ul. Komorowska 2.

  • W niedzielę, 18 marca – w przededniu uroczystości ŚWIĘTEGO JÓZEFA – o godzinie 17.00 w Kościele P.W. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sycowie, przy ul. Kaliskiej, zostanie wykonany AKATYST KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA BOGARODZICY. W liturgicznej formie piękną opowieść o życiu Świętego Józefa zaśpiewa CHÓR MĘSKI z Kalisza pod kierunkiem Jakuba TOMALAKA. Serdecznie zapraszamy.

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: 1. Podejmowanie działalności gospodarczej 2. Rozwijanie działalności gospodarczej.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców Sławomir Kapica kolejny raz podpisał z Dolnośląską Federacją Sportu porozumienie, którego przedmiotem jest organizacja nieodpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I-III w ramach projektu „Umiem pływać”.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców, w porozumieniu z dyrektorami szkół : Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie i Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie informuje o możliwości składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie prowadzonej przez Gminę Syców powstałej z przekształcenia gimnazjum.

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy uprzejmie informuje, że podatnicy podatku od towarów i usług, którzy składają deklaracje podatkowe VAT-7 lub VAT-7K mają obowiązek od 1 stycznia 2018r. prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr zakupów i sprzedaży VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

strony 1 2 3 4 5 6 7