WIADOMOŚCI - aktualności

  • Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. wykonawca zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska” informuje o planowanym rozpoczęciu robót związanych z układaniem warstw bitumicznych wg poniższego harmonogramu. Prace będą prowadzone w dniach 11 - 17 kwietnia br. Prosimy o zachowanie ostrożności. Za utrudnienia przepraszamy.

  • Gmina Syców podpisała umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej". Rozpoczęcie robót planowane jest po Dniach Sycowa, tj. ok. 20 maja br. Kwota zamówienia wynosi 3 299 644, 20 złotych brutto. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z Oleśnicy.

  • 8 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie konsultacji na temat wsparcia oraz zasadach ubiegania się o dotacje ze środków Funduszy Europejskich udzielali pracownicy Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu. Przedsięwzięcie cieszyło się dużą frekwencją zarówno ze strony osób fizycznych, jak i innych podmiotów zainteresowanych pomocą.

  • Mija 70 lat harcerstwa na Ziemi Sycowskiej! W imieniu wszystkich harcerzy serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody w dniach 5-6.04.2019 r. Harcerzom gratulujemy pięknego wieku, dziękujemy za nieustającą energię i życzymy trwania w wartościach nawiązujących do najlepszych tradycji ZHP. Informacje na plakacie.

  • W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców Dariusza Maniaka z dyrektorami wszystkich publicznych szkół i przedszkoli, których gmina jest organem prowadzącym w sprawie ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Uczestnicy spotkania wnikliwie przeanalizowali potencjalne scenariusze dalszego działania. Ustalono także, że konkretne decyzje zależą od efektu rozmów związków zawodowych z rządem oraz – w przypadku ich fiaska – od ogłoszenia przez związki zawodowe gotowości do strajku.

  • Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie (Biuro podawcze pok. nr 3) są do pobrania formularze PIT w wersji papierowej. Przypominamy, że termin, w którym musimy rozliczyć się z uzyskanych przychodów za rok 2018 upływa z dniem 30 kwietnia br.

  • Urząd Miasta i Gminy Syców informuje, że w związku z realizacją zadań związanych z ochroną powietrza, opracowywana jest zbiorcza informacja dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy.

  • Urząd Miasta i Gminy Syców informuje, że zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych nieruchomościach położonych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Syców.

  • 13 kwietnia 2019 r. wyruszy po raz kolejny Pociąg Repatriantów. Zapraszamy na przejazd pociągu z repatriantami – historyczną rekonstrukcję wydarzenia, które odbędzie się na trasie Oleśnica-Syców-Kępno-Wieruszów. Zabytkowy pociąg wiozący repatriantów wyruszy z Oleśnicy o godz. 8.00. Przyjazd składu na stację w Sycowie przewidywany jest ok. godz. 11.00. Organizatorem wydarzenia jest Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki ,,Olsensium” wspierane przez samorządy, w tym Gminę Syców oraz inne podmioty. Zachęcamy do uczestniczenia zarówno wielbicieli kolejnictwa, jak i historii.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzony zostanie praktyczny trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie całego powiatu oleśnickiego pod kryptonimem „CHMURA 2019”. Celem treningu jest praktyczne sprawdzenie rozwiązań w zakresie działań interwencyjnych w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, ujętych w „Planie wydawania tabletek jodku potasu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta i gminy Syców”. Podczas treningu nie będą emitowane sygnały akustyczne z wykorzystaniem syren.

strony 7 8 9 10 11 12 13

Galeria