WIADOMOŚCI - aktualności

  • Informujemy, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 98/2019 z dnia 18 marca 2019 r. zmianie ulegają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Nowy termin na weryfikację dokumentów - 25 marca 2019 r. Nowy termin podania do publicznej wiadomości - 26 marca 2019 r.

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oleśnicy Działając na podstawie art.63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017, poz. 2336 z późn. zm.) Zaprasza Rolników do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

  • Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie, dni otwarte w szkole odbędą się dnia 13.03.2019 r. o godz. 18.00 a nie jak wcześniej informowano dnia 14.03.2019 r.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że prowadzony będzie nabór deklaracji do udziału w projekcie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Formularze można pobrać ze strony internetowej Urzędu (w załącznikach poniżej). Wypełnioną deklarację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Syców w Sycowie, pok. nr 1A, 3 oraz 8, w terminie od 11 do 22 marca 2019 r. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu RPO WD 2014-2020. Podjęcie przez Gminę działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

  • Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas IV i VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, przed Wami czas w którym możecie zdecydować, gdzie Wasze dzieci będą kontynuować dalszą naukę. Gmina Syców stale inwestuje w placówki oświatowe, stwarzając tym samym coraz to lepsze warunki do kształcenia dzieci. Już dziś dobrą propozycją jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie. Zapraszam na dni otwarte do Szkoły, które odbędą się dnia 14 marca 2019 r. o godz. 18.00

  • Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Fundacji Banku Ochrony Środowiska pn. „Zielona Ławeczka”. Najlepsze projekty osiedlowych mini ogrodów mają szansę na zdobycie grantu o łącznej wartości do 1600 zł. Inicjatywa jest doskonałą okazją na zazielenienie swojej okolicy (walka ze smogiem!), a przy okazji utworzenie nowych więzi sąsiedzkich. W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Na zgłoszenia czekamy do 17 maja. Więcej informacji poniżej.

  • Towarzystwo Świętego Marka w Sycowie oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego zapraszają na spotkanie autorskie z panią Aleksandrą Hołubecką – Zielnicą i promocję książki "Był taki czas…" (wyd. II poprawione i uzupełnione). Wszystkich zainteresowanych historią dawnego powiatu sycowskiego, a także relacjami świadków ważnych dla naszej małej i dużej ojczyzny wydarzeń, ogromnie zachęcamy do przybycia w dniu 13 marca (środa) 2019 r. o godz. 17.00 do Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie, ul. Kościelna 12.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz Maniak podpisał z Dolnośląską Federacją Sportu porozumienie, którego przedmiotem jest organizacja nieodpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I-III w ramach projektu „Umiem pływać”. Dzięki pozyskanym przez Gminę środkom uczniowie biorą udział w projekcie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

  • Pod hasłem „Ciągłość i zmiana” w dniach 6-7 marca we Wrocławiu odbędzie się 2. Kongres Firm Rodzinnych. Jest to największe w regionie wydarzenie adresowane do właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych, ich następców, którym zależy na rozwoju własnych rodzinnych biznesów.

  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria