WIADOMOŚCI - aktualności

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • Gmina Syców informuje mieszkańców, że z powodu rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska, od dnia 26 marca 2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu na tej drodze. O dokładnych terminach zamknięć poszczególnych odcinków, mieszkańcy zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności podczas poruszania się w obrębie przeprowadzanych robót. Do wglądu mapa ze zmianą organizacji ruchu.

  • 26 marca br. rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska". Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8.455.029,85 złotych, z czego wysokość dofinansowania to 2,7 mln złotych. Jest to samodzielne zadanie gminy wsparte środkami unijnymi. Gmina Syców złożyła wniosek i podpisała umowę o dotację na największy pod względem wartości projekt spośród wszystkich zaakceptowanych wniosków w województwie dolnośląskim w ramach n/w programu. Wykonawcą inwestycji będzie firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wysokiej k.Wrocławia.

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie zaprasza chętnych do składania ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej nad zalewem w Stradomi Wierzchniej na okres 2 miesięcy z możliwością przedłużenia jej po sezonie letnim 2018 na kolejny okres do trzech lat. Oferty należy składać do dnia 06 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

  • Z okazji przypadającego 11 marca ogólnopolskiego Dnia Sołtysa z reprezentacją sołtysów spotkali się włodarze gminy Syców z przewodniczącym Rady Miejskiej Bolesławem Moniuszko i burmistrzem Sławomirem Kapicą oraz zastępcą burmistrza Robertem Maleckim. Uroczystość, na którą przybyli także radni z terenów wiejskich oraz prezes STBS Miłosz Malewski, miała miejsce 15 marca w Aroma Stone. Gospodarze sołectw otrzymali podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

  • II Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym Syców 2018 odbyły się w miniony weekend w naszym mieście. Sycowska drużyna drużyna po raz drugi stanęła na podium, tym razem zdobywając brązowy medal. Zawodnikom za wspaniałą postawę i walkę do samego końca, a pracownikom za sprawną organizację i profesjonalne przygotowanie imprezy dziękował i gratulował dyrektor MOSiR-u Adam Hrehorowicz.

  • W Szkole Podstawowej Nr 3 w Sycowie trwają przygotowania do projektu edukacyjnego Bezpieczna „TRÓJKA”. Projektem objęci będą wszyscy uczniowie szkoły, a w planach m.in. zasady bezpiecznego poruszania się w górach, znakowanie szlaków turystycznych, historia polskiego himalaizmu, nauka pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjne z psami, zajęcia sportowe i nauka asekuracji na ściance wspinaczkowej. Projekt współtworzą ze szkołą podróżniczka i dziennikarka Martyna Wojciechowska oraz wybitny polski himalaista Krzysztof Wielicki.

  • W 2017 roku rolnicy zgłosili do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy 36 wypadków. Większość z nich, to zdarzenia związane z upadkami osób m.in. na śliskich nawierzchniach przejść i ciągów komunikacyjnych, upadki z drabin i ze schodów, upadki z maszyn i pojazdów rolniczych. Upadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego obuwia to zdarzenia, których odnotowuje się jednak najwięcej.

strony 1 2 3 4 5 6 7