Przychodnia w Sycowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia"
im. dr. Jakimowicza (strona internetowa: www.spzozprzychodnia.pl/ )
ul. Wrocławska 2
56 - 500 Syców

Dyrektor: Piotr Nogala
 
 
SP ZOZ “Przychodnia" w Sycowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Sycowie i ona też pełni nadzór nad działalnością zakładu. Obok podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ “Przychodnia" świadczy usługi w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

Sekretariat tel. 62 785 5188
Rejestracja ogólna tel. 62 785 5145
Rejestracja dziecięca tel. 62 785 5148
Gabinet zabiegowy tel. 62 785 5195

 

SP ZOZ “Przychodnia" w Sycowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Sycowie i ona też pełni nadzór nad działalnością zakładu. Obok podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ “Przychodnia"  świadczy usługi w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje,  w tym: dane kontaktowe, wykaz lekarzy, wykaz poradni, godziny przyjęć znajdują się na stronie przychodni: www.spzozprzychodnia.pl/