Sołectwa

Wykaz Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządu Osiedli na terenie Gminy Syców kadencja 2018 - 2023
Gmina Sołectwo Imię Nazwisko Telefon
Syców Gaszowice Lidia Jędrasiak 506 348 411
Syców Szczodrów Elżbieta Markowicz 517 599 708
Syców Nowy Dwór Bogusława Kornatko 602 764 466
Syców Biskupice Dariusz Kosmala 509 818 036
Syców Zawada Wioleta Sobolewska 512 266 574
Syców Wioska Izabela Podgórniak 726 510 205
Syców Stradomia Wierzchnia Marian Lempert 604 242 914
Syców Drołtowice Anna Jerzyk 691 653 557
Syców Ślizów Karolina Staniewicz 605 493 193
Syców Wielowieś Julita Kubiak

693 867 166

724 054 478

Syców Komorów Karol Zgadzaj 607 125 397
Syców Działosza Barbara Jańska 601 892 174