Zabytkowe ruiny

Bielawki

  • Pozostałości owczarni książecej XIX w. 
  • Budynek dawnej Restuaracji na Winiarnii XIX w. 

Radzyna.

  • Grodzisko wczesnośredniowieczne wpisane do rejestru zabytków.

Działosza.

  • Park podworski z XIX w. Dwa cmentarze poewangelickie.

Gaszowice.

  • Park w zespole podworskim z poł. XIX w.
  • Cmentarz przy kościele filialnym.

Wojciechowo.

  • Zespół pałacowo - parkowy: dwór i park dworski wpisany do rejestru zabytków.
  • Zespół podworski z oficyną i stajniami zamkowymi, bramy z herbami, ujeżdżalnia. 

Stradomia Wierzchnia.

  • Dwupiętrowy, neobarokowy pałac z 1880 r. z okalającym go parkiem o pow. 3,13 ha.
  • Park w zespole pałacowo - parkowym. Cmentarze i aleja lipowa. Osada kultury łużyckiej.