Inne zabytki i miejsca pamięci

Inne zabytki

 • Układ urbanistyczny miasta wpisany do rejestru zabytków.
 • Pozostałości murów obronnych, al. Nad Wałem, ul. Ogrodowa
 • Zabytkowe domy w centrum miasta z XVIII i XIX w. W jednym z nich mieści się Muzeum Regionalne.
 • Budynek dawnej poczty zamkowej z 1887 roku zbudowany przez Gustawa Birona von Curland. Na górnym piętrze mieściło się mieszkanie mistrza poczty (naczelnika). Znajdujący się w pobliżu most wybudowany na dawnej fosie przy Bramie Niemieckiej nazywano Pocztowym. Po II wojnie światowej budynek użyteczności publicznej.
 • Rzeźby Cztery Pory Roku (znajdują się obok kościoła ewangelickiego) neobarokowe figury z marmuru przedstawienie postaci kobiecych w antykizujących szatach. Powstały około 1900 r. w odlewni Val d̛ Osne w Paryżu. Zostały przywiezione do Sycowa w 1902 roku jako posag
  ślubny księżnej Franciszki-drugiej żony księcia Gustawa Birona von Curland. 
 • Mauzoleum zbudowane w latach 1889-1890 według projektu Wilhelma Rheniusa z Wrocławia, murowanie z cegły z piaskowcowym cokołem i detalami architektonicznymi,, na rzucie sześcioboku, z pięcioma trójbocznie zamkniętymi absydami.
 • W parku znajduje się również zespół kopii wersalskich rzeźb z brązu: Garonna, Nimfa z perłami, Wyspa dzieci, Waza, który trafił do Sycowa w 1902 roku jako posag ślubny księżnej Franciszki-drugiej żony księcia Gustawa Birona von Curland. Pierwotnie ustawiono je przed ogrodową elewacją zamku Bironów a obecnie znajdują się na skwerze powstałym po jego wyburzeniu przy ulicy księdza Jana Gorczycy.
 • Cmentarze w Sycowie:
  • komunalny, ul. Kaliska -  został utworzony w latach trzydziestych XIX wieku po zamknięciu w 1837 roku cmentarza przy kościele św. Mikołaja znajdującego się przy obecnej ulicy Komorowskiej. Spoczywają tu m.in:
   • 1882: Calixt Biron (później prochy przeniesiono do mauzoleum)
   • 1894: Richard von Busse
   • 1916: Leo von Busse
   • 1919: Elisabeth von Rathenow, ks. Wincenty Ruda
   • 1974: Julian Jakimowicz, Leon Pietruszak, ks. Kazimierz Świdkiewicz
   • 1988: Stefan Niedbała
   • 1992: Zdzisław Galewicz
   • 1993: Józef Krakowski
   • 1996: ks. Jan Gorczyca
   • 2008: Mieczysław Trojanowski
   • 2012: Henryk Sarnowski
   • 2016: Zdzisław Bednarek, Wanda Galewicz
   • 2019: Kazimiera Kowalnik
  • wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej, ul. Kaliska - cmentarz utworzono w 1945 roku. Na obszarze 0,20 ha w 177 mogiłach (podzielonych na trzy kwatery) pochowano 836 żołnierzy 4. Armii Pancernej Gwardii i 52. Armii Ogólnowojskowej z I Frontu Ukraińskiego, którzy polegli w styczniu i w lutym 1945 roku w operacji wiślańsko-odrzańskiej frontu wschodniego II wojny światowej. Część pochowanych ekshumowano z grobów polowych z innych miejscowości dawnego województwa wrocławskiego. Z kolei w lutym 1987 roku na cmentarzu pochowano szczątki dziewięciu żołnierzy, którzy zostali ekshumowani z miejsca pochówku we wsi Bałdowice. Ze wszystkich 836 pochowanych znane są nazwiska 384 żołnierzy.

   Na środku cmentarza ustawiono pomnik z napisem: Bohaterom Armii Radzieckiej poległym o wyzwolenie ziemi sycowskiej - społeczeństwo Sycowa. 8 czerwca 1964 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków

Miejsca pamięci w Sycowie

 • Pomnik Walczącym o Wolność, Plac Wolności, 
 • Tablica - Miejsce kaźni 13 Powstańców Warszawskich, ul. Waryńksiego
 • Tablica - ks. Jerzemu Popiełuszcze, dzwonnica kościelna, ul. Szkolna
 • Tablica - ks. Ignacemu Kupcowi, budynek Zepsołu Szkolno - Przedszkolnego
 • Tablica - Josephowi Franzkowskiemu - Honorowemu Obywatelowi Sycowa
 • Cmentarz żydowski/ nieistniejący - ul. Starzyńskiego