Wydarzenia

terminarz dnia 20.05.2024

Porządek II Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s. 57, III p.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2024-05-20
Godzina: 15:00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 8 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/05/2024 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/06/2024 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Syców.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego objętego uchwałą nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części miasta Syców.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2024 roku.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie, ul. Wałowa 6, 56-500 Syców, na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele filialnym pw. Świętego Marka”.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko- Katolickiej św. Bartłomieja Ap. w Stradomi Wierzchniej, Stradomia Wierzchnia 39A, 56-500 Syców, na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej”.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
17 maja 2024 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał oraz transmisja obrad dostępne są na portalu mieszkańca https://sycow.esesja.pl/