• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 26.05.2022

Wystawa czasowa "Znaki przedborskie"

Miejsce: Muzeum Regionalne w Sycowie
Kategoria: Kultura
Data: 2022-04-23 - 2022-05-31
Kultura / 2022-04-23

Wystawa czasowa cyklu obrazów Zbigniewa Podurgiela "Znaki przedborskie"

Porządek XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, III p.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2022-05-26
Godzina: 15:00

Porządek XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 26 maja 2022 r. , godz. 1500

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2022r.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 lutego 2022r.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 28 kwietnia 2022r. do 26 maja 2022 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 28 kwietnia 2022r. do 26 maja 2022 r.
8. Informacja o przygotowaniu instytucji i organizacji do akcji „Lato-2022”
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2021r.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Syców.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Syców.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Sycowie.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

23 maja 2022 r. godz. 15:00 , sala 57 Urzędu MiG Syców.