Publikacje

 • SYCOVIANA -maszynopis TOM I-XI
 • Zeszyty Historyczne (nr 1-38)
 • Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność, Kulak Teresa Mrozowicz Wojciech, Wrocław-Syców 2000.
 • Historia rodu Biron, Carlos i Ernst Johann Biron, Ammerland 2005 r.
 • Archiwalia do Archeologii Ziemi Sycowskiej, Krzysztof Demidziuk, Syców-
  Wrocław 2007.
 • Patriotyzm Jutra, Wydawnictwa w ramach programu realizowanego przez Centrum Kultury- Muzeum Regionalne 2007 rok:
  • „Nabożeństwa żałobne”
  • „Moja miłość się nie zmienia” Jerzy Lanc - nauczyciel
  • „A w Sycowie nowy króm”
  • „Oni tu byli przed nami”
 •  Był taki czas…, Hołubecka-Zielnica Aleksandra, Zielnica Krzysztof, (pierwsze
  wydanie 2011 rok drugie2019)
 • Bruno Tschőtschel (1874-1941), Wrocław 2012 .
 • Syców i powiat sycowski na śląskim pograniczu: zarys dziejów, Stanisław Chowański , Syców 2013 r.
 • Poznaj swoją gminę Syców. Folder, Syców 2014 r.
 • Opowieści sycowskich budowli, Syców 2015 r.
 • Sycowski batalion AK Giewont. Zarys dziejów, Syców 2016 r.
 • 25 partnerstwa Syców-Malsch (1992-2017). Folder, Syców 2017 r.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Syców, Międzybórz i okolice pod red. Jana
  Harasimowicza, Warszawa 2018 r.
 • Muzeum Regionalne w Sycowie. Folder, Syców 2020 r.