Muzeum Regionalne w Sycowie

To absolutnie konieczny punkt do odwiedzenia w turystycznej podróży po Gminie Syców. Muzeum zostało powołane do życia 1 lutego 1982 r. Budynek, w którym funkcjonuje muzeum, to zabytkowa kamienica z końca XVIII w., gdzie dawniej znajdował się sąd grodzki. Opiekunem muzeum jest Pani kierownik Agnieszka Kuświk - Jasień. Dzieci z klas przedszkolnych i szkół podstawowych uwielbiają zajęcia, na których poznają historię swojego miasta i regionu. Muzeum jest skarbnicą wiedzy o historii miasta, Ziemi Sycowskiej i rodu Biron von Curland. Cenne ekspozycje związane z tradycją polskich, jak i niemieckich korzeni tej części Dolnego Śląska, gromadzą zabytki, dzieła numizmatyki, rękopisy i druki o charakterze religijnym. W udostępnianych zbiorach znajdują się pieczęcie miasta i księstwa dolnośląskiego z XIII-XV w., druki i rękopisy (XVIII w.), niemieckojęzyczne wersje gazet lokalnych (XIX-XX w.), zbiory kartograficzne (XIX i XX w.) dotyczące dawnego powiatu sycowskiego, grafiki, ryciny i plany miasta oraz okolicy (XVIII-XX w.), zbiory z zakresu archeologii i etnografii. Muzeum Regionalne dysponuje makietą dawnego Zamku Książęcego wraz z murami obronnymi, zobaczymy tutaj popiersie Emmy Elizabeth Francoise księżnej Biron von Curland, reprodukcje fotografii dawnego Sycowa, księgi notariuszy sycowskich, unikalne egzemplarze polskich modlitewników żałobnych w języku polskim i wiele innych cennych eksponatów.

Muzeum organizuje także wystawy czasowe z dziedziny fotografii, plastyki i rzeźby, a także publikuje liczne wydawnictwa związane z historią Ziemi Sycowskiej. 

Z Muzeum Regionalnym w Sycowie współpracują: Towarzystwo Miłośników Sycowa (od 1962 roku krzewiące i działające na rzecz promowania historii Miasta i Gminy Syców) oraz Towarzystwo Świętego Marka (jego założycielami są Aleksandra i Krzysztof Zielnicowie, powstało w 2002 roku, a jego zainteresowania skupiają się głównie wokół zabytkowego kościółka p.w. św. Marka Ewangelisty na Świętym Marku pod Sycowem).

Zbiory muzeum:

 • numizmaty i pieczęcie miasta i księstwa dolnośląskiego XIII-XV w.
 • druki i rękopisy - XVIII w.
 • dokumenty parafialne XVIII - XIX w.
 • niemieckojęzyczne wersje gazet lokalnych XIX-XX w.
 • zbiory kartograficzne XIX i XX w. dotyczące dawnego powiatu sycowiskiego
 • grafiki, ryciny i plany miasta i okolicy XVIII-XX w.
 • zbiory z zakresu archeologii i etnografii.

Działalność wystawiennicza:

 • stałe ekspozycje
 • czasowe wystawy z dziedziny rzeźby, plastyki, fotografii.

Działalność edukacyjna:

 • lekcje muzealne dla wszystkich typów szkół,
 • wycieczki szkolne połączone ze zwiedzaniem miasta,
 • konkursy i quizy historyczne.

Współpraca:

 • stały kontakt ze stowarzyszeniami: Towarzystwo Miłośników Sycowa, Towarzystwo św. Marka, Koło Genealogiczne, Szkolny Klub Europejczyka
 • z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu
 • wymiana wystawiennicza (Muzeum w Ostrzeszowie, Muzeum w Kępnie, Galeria w Oleśnicy)
 • z Pracownią Archeologiczną i nadzorem Konserwatorskim.

Wyjątkowe eksponaty muzealne

 • księgi parafii ewangelickich,
 • dokumenty parafii katolickich powiatu sycowskiego,
 • księgi notariuszy sycowskich,
 • unikalne egzemplarze polskich modlitewników żałobnych w języku polskim,
 • pieniądze polskie i niemieckie z XVIII w.,
 • popiersie Emmy Elizabeth Francoise księżnej Biron von Curland,
 • liczne reprodukcje fotografii  dawnego Sycowa.

Kontakt: