• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Złóż wniosek o dofinansowanie na usuwanie azbestu

Złóż wniosek o dofinansowanie na usuwanie azbestu

11 06 2021 #Aktualności

Usuwamy azbest w 2021 roku


Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
•  złożenie kompletnego wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie,
•  zadanie należy zrealizować w okresie wiosna-jesień 2021 roku;
• właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe i jego montaż musi wykonać we własnym zakresie, ponieważ dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
• wykonanie zadania zlecone będzie firmie, wybranej w postępowaniu, zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych;
•  ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Syców”.


Co najmniej 21 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, filia Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, II piętro.


Dodatkowo w przypadku usytuowania budynku w obszarze obserwacji archeologicznej należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o uzyskanie opinii konserwatorskiej. Opinia jest niezbędna do zgłoszenia rozpoczęcia prac w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.


Kompletne wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać od dnia dzisiejszego tj. 11 czerwca 2021r. do 18 czerwca 2021r.do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. Wzór wniosku i informacja o komplecie dokumentów stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie pod nr telefonu
(62) 785 51 19 lub drogą mailową pod adresem: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Odpady i środowisko
xlsx 2021-06-11 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
ilość pobrań: 26
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx 82,87KB -
doc 2021-06-11 Wniosek_dla_mieszkancow-1.doc
ilość pobrań: 18
Wniosek_dla_mieszkancow-1.doc 42KB -
doc 2021-06-11 ZAL.1 prywatny wniosek.doc
ilość pobrań: 32
ZAL.1 prywatny wniosek.doc 20KB -