• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Zgłoś wniosek o usunięcie azbestu w gospodarstwie domowym

Zgłoś wniosek o usunięcie azbestu w gospodarstwie domowym

23 01 2023 #Komunikaty

Usuwamy azbest w 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

  • złożenie kompletnego wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie,
  • zadanie należy zrealizować w okresie wiosna-jesień 2023 roku;
  • właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe i jego montaż musi wykonać we własnym zakresie, ponieważ dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
  • wykonanie zadania zlecone będzie firmie, wybranej w postępowaniu, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
  • ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Syców”.

Co najmniej 21 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, filia Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, II piętro.

Dodatkowo w przypadku usytuowania budynku w obszarze obserwacji archeologicznej należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o uzyskanie opinii konserwatorskiej. Opinia jest niezbędna do zgłoszenia rozpoczęcia prac w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Kompletne wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w dniach 23 stycznia 2023r. do dnia 06 lutego 2023r. do godz. 12:00 w Biurze Podawczym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. Wzór wniosku i informacja o komplecie dokumentów stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie pod nr telefonu (62) 785 51 19 lub drogą mailową pod adresem: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Odpady i środowisko
doc 2023-01-23 Wniosek_dla_mieszkancow-1 (1).doc
ilość pobrań: 34
Wniosek_dla_mieszkancow-1 (1).doc 43KB -
doc 2023-01-23 ZAL.1 prywatny wniosek (1).doc
ilość pobrań: 25
ZAL.1 prywatny wniosek (1).doc 20KB -
xlsx 2023-01-23 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (1).xlsx
ilość pobrań: 22
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (1).xlsx 81,42KB -