• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Zgłoś uwagi do Strategii Innego Instrumentu (..)

Zgłoś uwagi do Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

23 11 2022 #Aktualności

W związku z pracami nad uruchomieniem Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  (IIT SW) zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju IIT SW

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii. Pierwszy projekt Strategii IIT SW  znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/strategiaiitsw.pdf 


Terytorialnie obszar tworzą następujące gminy: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.


Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.  Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje,
że zakresy merytoryczne ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027: 

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 
Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem ankiety, która znajduje się pod linkiem
https://iitsw.webankieta.pl/  .

Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 05.12.2022 r. 
Dziękujemy !