Strona główna/Aktualności/Zgłoś usuwanie folii rolniczych i innych odpadów (..)

Zgłoś usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

25 01 2023 #Komunikaty

Aktualizacja 16.02.2023

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, wydłużamy termin składania informacji dotyczącej ilości oraz rodzaju odpadów rolniczych do 28.02.2023 r.

Komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym Gmina Syców będąc beneficjentem programu serdecznie zaprasza i zachęca posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag do udziału w programie. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia następujących odpadów: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag. 

Aby skorzystać z dofinansowania i w sposób ekologiczny i zgodny z przepisami pozbyć się odpadów powstałych przy produkcji rolniczej koniecznym jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Syców ul. Mickiewicza 1, 56 - 500 Syców informacji dotyczącej ilości oraz rodzaju odpadów. Informację można złożyć osobiście w Biurze Podawczym (parter), pokoju nr 1a
(parter) luz za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2023 r.

Określenie ilości i rodzaju odpadów jest konieczne aby Gmina Syców mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku Gminy. Realizacja programu na terenie Gminy Syców uzależniona będzie od uzyskania dotacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie (pokój nr 1a), pod nr telefonu: (62) 785 51 37 lub drogą mailową pod adresem: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ