Strona główna/Aktualności/Raport o stanie gminy Syców za rok 2021

Raport o stanie gminy Syców za rok 2021

6 06 2022 #Aktualności

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców (ul. Mickiewicza 1) odbędzie się debata nad "Raportem o stanie Gminy za 2021 rok".

W debacie głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy. Warunkiem jest złożenie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy. Zgłoszenie składa się najpóźniej w przeddzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Z Raportem można zapoznać się tutaj