• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Pomoc na start dla grup producentów - wnioski tylko do (..)

Pomoc na start dla grup producentów - wnioski tylko do końca maja

7 05 2021 #Komunikaty

Pomoc na start dla grup producentów - wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o
wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą
otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Wsparcie dla grup producentówWnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką
rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim - 9, w trzecim - 8, w czwartym - 7 i w piątym - 6. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

 

Program finansowany z PROW na lata 2014-2020 kierowany jest do nowych grup producentów
rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących
działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się
również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji
niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego
podrobów oraz owoców i warzyw.

Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją
w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie
wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem
biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym
beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa
producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy
finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. W rejestrach prowadzonych przez
dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR znajduje się obecnie 727 grup producentów rolnych
posiadających status uznania.

W ramach PROW 2014-2020 sfinalizowano do tej pory osiem naborów wniosków o wsparcie
finansowe na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Łącznie wpłynęło 487
wniosków. Dla 464 z nich ARiMR wydała decyzję o przyznaniu pomocy na kwotę blisko 632 mln zł.