Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany (..)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Syców

28 05 2024 #Komunikaty

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców.

Zmiana planu dotyczy obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta, a jej celem jest dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do aktualnych potrzeb społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zakresem planowanych zmian oraz do składania uwag i wniosków. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Syców.

Termin składania uwag i wniosków: do dnia 19 czerwca 2024 roku.

Wnioski można składać osobiście w biurze podawczym Urzędu, mailowo na adres p.nowak@sycow.pl oraz przez ePUAP. Szczegóły dostępne są na stornie BIP

Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie planowania przestrzennego naszego miasta.