Strona główna/Aktualności/Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca (..)

Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

21 03 2022 #Komunikaty

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2022 roku oraz w związku z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej planowanej na terenie miasta i gminy Syców w dniach od 16 do 19 maja 2022 r. - mężczyźni oraz 20 maja 2022 r. - kobiety, informujemy:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  1. mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:
  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1998 - 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).
  2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Miasta i Gminy Syców.

 

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oleśnicy w budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury przy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, w dniach:

16-19 maja 2022 roku - mężczyźni,

20 maja 2022 roku - kobiety.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2022 roku.