• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa

Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa

4 05 2021 #Aktualności

NSP 2021

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego).

Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy).

 

Najnowsze informacje

Aktualizacja: 21.06.2021

GUS zamieścił na swojej stronie internetowej informację dot. obowiązku spisowego jak również o stosowaniu kary grzywny w przypadku odmowy udziału w spisie. Informacja dostępna jest tutaj: https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html

Z myślą o ludności romskiej została przygotowana w Urzędzie ulotka napisana językiem prostym, która została zaakceptowana przez Pana Roberta Bladycza - Prezesa Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce, Panią Joanne Bradke - Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także przez GUS. Ulotkę można też oczywiście wykorzystać do innych działań promocyjnych - została ona zamieszczona w materiałach do pobrania, na naszej stronie internetowej: https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania  - Ulotka NSP 2021 w języku prostym

 

Jak się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

obowiązkowo:
metodą samospisu internetowego (CAWI) - spisz się teraz https://spis.gov.pl/ 
uzupełniająco:
metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)


Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r.

 

Jak wygląda spis realizowany przez rachmistrzów?

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów - pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ 

Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 ,

wybierz 1 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,

a następnie 2 - weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, zadzwoni do Ciebie rachmistrz - zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Więcej informacji o rachmistrzach:

https://spis.gov.pl/nie-spisales-sie-przez-internet-spodziewaj-sie-telefonu-od-rachmistrza/ 

Sprawdź jakie dane będą zbierane podczas  NSP 2021: spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-