Strona główna/Aktualności/Najem lokalu użytkowego o powierzchni 33 m2 położonego w (..)

Najem lokalu użytkowego o powierzchni 33 m2 położonego w miejscowości Ślizów

9 05 2023 #Komunikaty

Burmistrz Miasta i Gminy Syców ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33 m2, położonego w miejscowości Ślizów nr 80D gm. Syców, na części działki nr 403/5 obręb Ślizów.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem wynosi 641,85 zł + 23% VAT Wylicytowana cena miesięcznego czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.                                                                  

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i wszelkich zobowiązań. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 10:00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie pokój 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 65,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie Banku Spółdzielczym Namysłów Filia Syców  nr 94 8890 0001 0936 2035 2009 0004, najpóźniej do dnia 5 czerwca 2023 r.                         

Potwierdzenie wpłacenia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za najem, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu uczestnika, który przetarg wygrał, wówczas wadium przepada. Przetarg może być odwołany
z uzasadnionych przyczyn.                                                  

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie pokój nr 39 i 38 oraz pod numerem telefonu 62 785 5139. Oględziny lokalu będą możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nieruchomości
jpg 2023-05-09 Ślizów.jpg
ilość pobrań: 53
Ślizów.jpg 76,51KB zobacz
jpg 2023-05-09 Ślizów_zdjęcie.jpg
ilość pobrań: 63
Ślizów_zdjęcie.jpg 222,91KB zobacz