• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin (..)

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR"

20 10 2021 #Aktualności

Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina Syców zamierza aplikować do przedmiotowego programu, po uprzednim zebraniu zgłoszeń rodzin chętnych do uczestnictwa w projekcie (zgłoszenie w formie wniosku i oświadczenia).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie: 

  1.  Złożenie oświadczenia ( wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) przez rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego pobierającego nauki w szkole ponadpodstawowej o:
  2. a)    zamieszkiwaniu miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
    b)    posiadaniu krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka lub opiekuna prawnego), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.


Oświadczenia dotyczące udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w  Biurze Podawczym (pok. nr 3 - parter)  Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza  1, 56-500 Syców (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 28 października 2021 r.

Do Oświadczeń i zgód zaleca się dołączyć również dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danym PGR, co ułatwi procedurę weryfikacji.

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,  informacje o konkursie można uzyskać w tut. Urzędzie pod nr telefonu : 62 785 51 16.

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Syców do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Aktualne załączniki/dokumenty do pobrania poniżej:

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność ( wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) 
Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego ( wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne
doc 2021-10-20 Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego.doc
ilość pobrań: 659
Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego.doc 154KB -
doc 2021-10-20 Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie.doc
ilość pobrań: 344
Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie.doc 154KB -
docx 2021-10-26 Załącznik oswiadczenie_dla_dorosłego ucznia_wyborze_sprzetu.docx
ilość pobrań: 116
Załącznik oswiadczenie_dla_dorosłego ucznia_wyborze_sprzetu.docx 95,11KB -
docx 2021-10-26 Załącznik oswiadczenie_dla_rodzicaopiekuna_o_wyborze_sprzetu.docx
ilość pobrań: 258
Załącznik oswiadczenie_dla_rodzicaopiekuna_o_wyborze_sprzetu.docx 96,53KB -