• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Koniec zadania dot. "Programu usuwania wyrobów (..)

Koniec zadania dot. "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Syców"

7 09 2022 #Aktualności

Informujemy, że dobiegła końca realizacja zaplanowanego na 2022 rok zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Syców”. Realizacja zadania możliwa była dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 


W ramach realizacji zadania zdemontowano, odebrano i przekazano do utylizacji płyty eternitowe o łącznej wadze 83,670 Mg.
Gmina Syców wystąpi o pozyskanie środków na kontynuację zadania w 2023r.

wfoś