• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Informacje o planowanych do realizacji operacjach własnych (..)

Informacje o planowanych do realizacji operacjach własnych Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

5 07 2021 #Komunikaty

Lokalna Grupa  Działania Dobra Widawa zaprasza do udziału w 4 naborach rozmaitych programów.

Promowanie obszaru objętego LSR - Wydanie materiałów promocyjnych o obszarze: przewodnika i mapy http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1075-informacja-nr-5-2021-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej

Promowanie obszaru objętego LSR - Promocja rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich na obszarze Dobrej Widawy poprzez publikację dobrych praktyk oraz przebudowę strony internetowej

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1076-informacja-nr-6-2021-o-planowanej-realizacji-operacji-wlasnej

Promowanie obszaru objętego LSR - Kreowanie Dobrej Marki. Operacja zakłada działania służące promocji produktu lokalnego i marki produktów lokalnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1077-informacja-nr-7-2021-o-planowanej-realizacji-operacji-wlasnej

Promowanie obszaru objętego LSR - Wizyta studyjna - szlakiem Lokalnych Produktów

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1082-informacja-nr-8-2021-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej