Szkoła Podstawowa w Drołtowicach

Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
56-500 Syców
tel. 62 785 1427
e-mail:
www: spdroltowice.edupage.org

Dyrektor: Jolanta Błach

Założenia do planu pracy na rok szkolny 2013/2014
1.    Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole.
2.    Podniesienie jakości kształcenia.
3.    Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
Funkcjonowanie Zespołów problemowych w szkole.
1.    Zespół międzyprzedmiotowy klas starszych.
2.    Zespół nauczycieli klas młodszych i oddziału przedszkolnego.
3.    Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
4.    Zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.
5.    Zespół ds. wychowawczych i bezpieczeństwa uczniów.
Realizacja projektów unijnych, rządowych, ministerialnych.
1.    „Mała szkoła – duża szansa” – projekt unijny
2.    „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” – projekt unijny
3.    Program „Owoce w szkole” - program  rządowy
4.    Program „Mleko w szkole” -  program rządowy
Funkcjonowanie stołówki szkolnej - ilość  korzystających z obiadów, ciepłego napoju.
1.    Uczniowie korzystający z obiadów – 90 uczniów
2.    Uczniowie korzystający z ciepłego napoju – 110 uczniów
Działanie  świetlicy - godziny pracy, ilość uczniów zapisanych do świetlicy.
1.    Liczba uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej – 78
2.    Ilość godzin świetlicy – 25, z arkusza organizacyjnego szkoły  – 16 godzin
3.    Godziny pracy :
•    Poniedziałek –    12.30 – 13.30 – 2 grupy   
                              13.30 – 14.30 – 2 grupy
•    Wtorek -            11.30 – 12.30 – 1 grupa
                              12.30 – 13.30 – 2 grupy
                              13.30 – 14.30 – 3 grupy
•    Środa -              11.30 – 12.30 – 1 grupa
                              12.30 – 13.30 – 2 grupy
                              13.30 – 14.30 – 2 grupy
•    Czwartek -         11.30 – 12.30 – 1 grupa
                              12.30 – 13.30 – 2 grupy
                              13.30 – 14.30 – 2 grupy
•    Piątek -              11.30 – 12.30 – 1 grupa
                              12.30 – 13.30 – 2 grupy
                              13.30 – 14.30 – 2 grupy

                                                   Inna oferta szkoły
Zajęcia pozalekcyjne:
•    Szkolny klub filmowy
•    Koło dziennikarskie
•    Koło komputerowe
•    Zajęcia plastyczne
•    Koło przyrodniczo – krajoznawcze
•    Zajęcia logopedyczne
•    Koło sportowe
•    Gimnastyka korekcyjna
•    Zajęcia muzyczne
•    Koło teatralne
•    Zespoły wyrównawcze w klasach młodszych i starszych
•    Koło języka niemieckiego
•    Koło liturgiczne
•    Ruch drogowy
•    Nauka j. angielskiego – płatne przez rodziców
•    Zajęcia karate – płatne przez rodziców
Informacja dot. kadry pedagogicznej.
Zatrudnionych w placówce jest 12 nauczycieli ( 9 pełnozatrudnionych, 3 niepełnozatrudnionych), 1 nauczyciel uzupełnia etat. Z urlopu zdrowotnego korzysta 1 nauczyciel.
•    Nauczyciele dyplomowani – 4
•    Nauczyciele mianowani - 8
•    Nauczyciele stażyści - 1
Opieka zdrowotna.
Uczniowie objęci są opieką higienistki z ZOZ w Sycowie.

Inne informacje o szkole.
W szkole odbywają się zajęcia dla dzieci 4 letnich we wtorek i środę od godz. 12.30 – 16.00.
Uczniowie redagują gazetkę szkolną „PISMAK”, w której  zawarte są wszystkie bieżące informacje o szkole.
Pracownicy szkoły wraz z Radą Rodziców pozyskują, dzięki organizacji dochodowych imprez, dodatkowe fundusze na potrzeby placówki. Dzięki temu w szkole są nowe szafki ubraniowe dla uczniów, sprzęt i meble szkolne, plac zabaw, bramki na boisku.
Nauczyciele wspólnie z uczniami biorą udział w  konkursach:
•    Zbieramy baterie – konkurs wojewódzki (Urząd Marszałkowski)
•    Ogólnopolski konkurs SlamPoland – zbieramy baterie, płyty CD
•    Muuvit – ruszaj się z klasą – program ogólnopolski
•    Odkręcamy – konkurs gminny
•    Sprawny Dolnoślązaczek – program wojewódzki
•    Lepsza Szkoła – Sesje z Plusem – ogólnopolski projekt edukacyjny
•    Rusyscytacja – bicie rekordu z WOŚP
Szkoła współpracuje ze Szkolnymi Klubami Europejskimi Dolnego Śląska i Pogranicza Wielkopolski.                                                                                                           
Przeszkoleni  uczniowie uczą zasad pierwszej pomocy swoich kolegów i rodziców.
Uczniowie osiągają sukcesy sportowe, plastyczne, przedmiotowe na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim;
- corocznie biorą udziałw :
•    Dniach Sycowa,
•    Zlocie Mikołajów,
•    WOŚP,
•    obchodach 11 Listopada, 3 Maja,
•    innych imprezach organizowanych w gminie.