Konkurs wiedzy o Sycowie

KONKURS HISTORYCZNY

Konkurs wiedzy o Sycowie odbywa się co roku pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Syców. Organizatorem  konkursu jest Pani Izabela Noczyńska-Drozd, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie i Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. Co roku konkurs skoncentrowany jest wokół konkretnego hasła, wśród których pojawiły się: „Sycowskie zabytki”, „Syców i okolice”, „Nasze małe ojczyzny”, , „Zachować od zapomnienia”, ”Syców ze Świętym Markiem w tle”, „Jestem Sycowianinem, Polakiem, Europejczykiem”, „Syców moje miasto, moja gmina”, „Dzień w Muzeum”. W konkursie biorą udział kilkuosobowe drużyny z klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Początkowo konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, nastęnie na sali widowiskowej Domu Kultury a od 2011 roku w Muzeum Regionalnym. Konkurs ma na celu  przede wszystkim  zachęcić dzieci do poszukiwania informacji o mieście i najbliższej okolicy, ponieważ wspólnota regionalna ma ogromne znaczenie dla każdej społeczności. To właśnie w niej kształtuje się zamiłowanie do ziemi ojczystej, na trwale osadza człowieka w jego środowisku. Poznanie lokalnej historii jest niezmiernie ważne, dlatego też odbywający się co roku konkurs propaguje historię miasta i jego regionu, którą dzieci poznają w różnorodny sposób- zwykle nie jest to tylko encyklopedyczny przekaz wiedzy ale alternatywna forma polegająca na różnorodnych grach terenowych czy niezwykle ciekawych prezentacjach multimedialnych. Regionalizm kształci u dzieci zdolność do obserwacji oraz te cechy, które charakteryzują osobowość twórczą zdolną do dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów. Specyficzną cechą edukacji regionalnej jest jej całościowy charakter wynikający z przeszłości i teraźniejszości „małej ojczyzny” dziecka w trosce o jej i jego przyszłość. Edukacje regionalna zawiera w sobie treści wychowawcze tak ważne w dobie upadku autorytetów, postępującej amerykanizacji kultury. Brak własnej tożsamości „zakorzenienia” w środowisku lokalnym powoduje poczucie obcości czyni bezbronnymi wobec kultury masowej, pozbawia motywacji do działań w swoim środowisku. Związek z własnym regionem, identyfikacja z określonym środowiskiem dają człowiekowi poczucie pewności życiowej, zwracają jego uwagę na zachodzące wokół niego proceSy polityczne, ekonomiczne, społeczne angażują do działania. Każdego roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, umożliwia im prezentację swojej wiedzy o Sycowie i najbliższej okolicy a na przestrzeni dziesięciu lat na trwale wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń roku szkolnego.