• 1 sierpnia 2015 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. Na terenie gminy włączone będą syreny alarmowe.

Misja Urzędu

Misją Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie jest efektywna,
rzetelna obsługa klientów,
dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,
z uwzględnieniem interesu publicznego
i indywidualnych interesów obywateli,
opierając się na zasadzie praworządności,
służebności wobec społeczności lokalnej
i racjonalnego gospodarowania mieniem gminy.