• W niedzielę 28 września 2014 r. w Parku Miejskim w Sycowie odbędzie się festyn oraz wystawa zwierząt osiedlowych. Zapraszamy!!

Misja Urzędu

Misją Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie jest efektywna,
rzetelna obsługa klientów,
dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,
z uwzględnieniem interesu publicznego
i indywidualnych interesów obywateli,
opierając się na zasadzie praworządności,
służebności wobec społeczności lokalnej
i racjonalnego gospodarowania mieniem gminy.