• Zachęcamy do przekazania 1% podatku w rozliczeniach za rok 2014 na rzecz potrzebujących sycowian. Na naszej stronie na facebooku znajdą Państwo dane osób, które na takie wsparcie czekają.

Misja Urzędu

Misją Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie jest efektywna,
rzetelna obsługa klientów,
dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,
z uwzględnieniem interesu publicznego
i indywidualnych interesów obywateli,
opierając się na zasadzie praworządności,
służebności wobec społeczności lokalnej
i racjonalnego gospodarowania mieniem gminy.