• 7 lutego odbędzie się XII Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Rodaków na Ukrainie i Białorusi. Oficjalne rozpoczęcie o godz. 16.00. Zapraszamy!

Misja Urzędu

Misją Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie jest efektywna,
rzetelna obsługa klientów,
dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,
z uwzględnieniem interesu publicznego
i indywidualnych interesów obywateli,
opierając się na zasadzie praworządności,
służebności wobec społeczności lokalnej
i racjonalnego gospodarowania mieniem gminy.