Komisje Rady

Składy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Sycowie:

 Skład Komisji Budżetowej:  

 1. Stanisław Biernacki - Przewodniczący Komisji 
 2. Bożena Kamecka - Członek Komisji
 3. Krzysztof Lentka - Członek Komisji
 4. Marek Malinowski - Członek Komisji
 5. Józef Promny - Członek Komisji
 6. Zenon Staniewicz - Członek Komisji

    Skład Komisji Społecznej:
 1. Józef Promny - Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Biernacki - Członek Komisji
 3. Krzysztof Lentka - Członek Komisji
 4. Marian Lempert - Członek Komisj
 5. Beata Łukawska - Członek Komisji
 6. Bożena Kamecka - Członek Komisji

   
  Skład Komisji Infrastruktury:
 1. Mieczysław Troska - Przewodniczący Komisji
 2. Marian Lempert - Członek Komisji
 3. Beata Łukawska - Członek Komisji
 4. Marek Malinowski - Członek Komisji
 5. Kazimierz Mieszała - Członek Komisji
 6. Jerzy Piecuch - Członek Komisji
   

  Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Józef Promny - Przewodniczący Komisji
 2. Jarosław Walczak - Członek Komisji
 3. Jerzy Piecuch - Członek Komisji
   

  Skład Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:
 1. Zenon Staniewicz - Przewodniczący Komisji
 2. Bolesław Moniuszko - Członek Komisji
 3. Jacek Mieszała - Członek Komisji
 4. Mieczysław Troska - Członek Komisji