Święty Marek

 

               GMINA   S Y C Ó W – MIEJSCOWOŚĆ ŚWIĘTY MAREK 

               Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

ŚWIĘTY MAREK

Kościół par. św. Marka

 

1660

1182 z dn. 2.12.64

Biała Zielona

a.

Święty Marek

Cmentarz poewang.

 

XIV

 

Karta