Szkoła Muzyczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Waryńskiego 2a
tel./fax 62 785 2098

sekretariat_psm.sycow@onet.eu
www.psm-sycow.prv.pl
NIP 619 - 10 - 61 - 368

Dyrektor: Edyta Szostak - Kirzyc

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sycowie jest placówką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej działalność trwa nieprzerwanie od 1982 roku. Od 20 czerwca 2013 r. szkoła nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas uroczystości jubileuszowych - 30-lecia istnienia placówki odsłonięto popiersie patrona szkoły ufundowane przez honorowego obywatela Sycowa i konsula generalnego w Winnicy Krzysztofa Świderka. Dziś wizytówką szkoły jest chór założony w 1995 r. przez Edytę Szostak-Kirzyc. Jak wszystkie szkoły muzyczne stopnia podstawowego, jest szkołą artystyczną realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego. Jej podstawowym zadaniem jest rozwijanie i stymulowanie uzdolnień muzycznych zarówno dzieci, jak i młodzieży, a także przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Szkoła muzyczna zaznaczyła swoje miejsce w historii i kulturze miasta i jego okolicach. Wszystkie doniosłe uroczystości od wielu już lat odbywają się przy wydatnym współudziale jej wychowanków. Szkoła zorganizowała dziesiątki koncertów dla publiczności, a co najważniejsze wprowadziła kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w cudowny świat muzyki utkany z dźwięków, ucząc ich gry na instrumentach. W ciągu minionego dwudziestolecia swoją edukację muzyczną w Sycowie ukończyło ponad 200 osób. Roczny układ imprez umożliwia aktywizację i wykorzystanie muzycznego dorobku wszystkich uczniów na różnych etapach kształcenia. Osiągnięcia uczniów zasługują na wyróżnienie. Świadczą o tym pozytywne oceny, zarówno ze strony władz lokalnych, środowiska, jak i jurorów różnych przeglądów szkół muzycznych, w których uczniowie brali udział. Na dzisiejszy wizerunek szkoły pracowało wielu nauczycieli, którzy swą wrażliwością artystyczną, wielką pasją oraz talentem muzycznym pociągnęli za sobą całe rzesze wychowanków, ubarwiając codzienność mieszkańców Sycowa i okolic. Edukacja muzyczna w szkole obejmuje zakres I stopnia i przebiega w dwóch równoległych cyklach:

  • cykl sześcioletni, tzw. dziecięcy;
  • cykl czteroletni, tzw. młodzieżowy.

Szkoła uczy gry na następujących instrumentach: skrzypce, altówka,  fortepian, akordeon, gitara, klarnet, saksofon. Uczniowie mają też okazję do wspólnego muzykowania. W szkole funkcjonują bowiem zespoły instrumentalne:

  • zespół skrzypcowy,
  • zespół gitarowy,
  • kwintet akordeonowy.

Ważne ogniwo działalności szkoły stanowi chór szkolny prowadzony przez Panią Edytę Szostak-Kirzyc. Cieszy się  on wśród uczniów dużą popularnością, odnosząc liczne sukcesy na konkursach i przeglądach chóralnych. Wśród największych osiągnięć wymienić należy:
-
I miejsce na I Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Sułowie (2000),
- II miejsce na I Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Sułowie (2001),
- „Srebrne Dzwony” na I Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych I stopnia w Lubinie (2001),
- srebrny medal w kategorii chórów dziecięcych do 16 lat XXXII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Święta Pieśń” odbywającym się w Ołomuńcu (2004),
- „Srebrny Anioł” na V Dolnośląskim Kolędowaniu szkół Muzycznych I stopnia w Świdnicy (2004 i 2005),
- „Złote Dzwony” na III Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych I stopnia w Lubinie (2005),
- II miejsce na 54 Europejskim Festiwalu Muzyki Młodych w Neerpelt w Belgii (2006).

Chór dziecięcy, a także zespoły instrumentalne oraz soliści biorą aktywny udział w życiu koncertowym  miasta i okolic (koncerty  charytatywne oraz okolicznościowe, organizowane dla środowiska lokalnego). Pełne sale melomanów oraz gromkie brawa publiczności są dla młodych artystów największą nagrodą, a zaangażowanie uczniów świadczy to o tym, że uczęszczanie do tej niezwykłej szkoły pozostaje dla nich wciąż prawdziwą przyjemnością. Nie każdy uczeń po skończeniu szkoły muzycznej musi zostać wirtuozem. Dlatego też, mając na uwadze ogólny rozwój każdego dziecka, w szkole organizowane są różne konkursy, dające okazję do wykazania się nie tylko grą, ale i samodzielną pracą twórczą. W bieżącym roku szkolnym uczniowie aktywnie uczestniczyli w następujących konkursach szkolnych:

  • Konkurs pianistyczny im. J. S. Bacha na samodzielne przygotowanie utworu, organizowany przez sekcję fortepianu;
  • Konkurs kompozytorski „Mały kompozytor” organizowany przez sekcję przedmiotów ogólnomuzycznych;
  • Konkurs „Znam utwory Mozarta” organizowany przez sekcję przedmiotów ogólnomuzycznych z okazji obchodów Roku Mozartowskiego.