WIADOMOŚCI - aktualności

  • W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody z dniem 30 grudnia 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Najważniejszą zmianą jest zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez osoby fizyczne. Według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce – prywatnej posesji.

  • Ta niedziela będzie wyjątkowa!!! Rusza XI HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ SYCÓWKA CUP. Początek o godz. 9.00. A o godz. 14.30 rozpoczyna się XI już sezon ISALTS. Zawody rozgrywane będą w okresie: terminy styczniowe: 8, 15, 22; terminy lutowe: 5, 12, 19, 26; finał: 5 marca 2017 r. Organizator: KS OLIMPIA Syców. Partner: MOSiR Syców. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

  • Druga sobota (14 stycznia) zarezerwowana jest dla miłośników kina i dobrych filmów. Serdecznie zapraszamy na seanse profesjonalnego kina objazdowego Outdoor Cinema. Szczegóły na plakacie.

  • Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

  • Już dziś serdecznie zapraszamy na XIV Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie, który odbędzie się 28 stycznia w hali sportowej MOSiR-u w Sycowie. Szczegółowe informacje wkrótce.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia br. są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W tym dniu upływa także termin dokonania opłaty I raty za zezwolenia. W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zorganizowane będzie szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w dniu 12.01.2017 r. o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. Bliższe informacje: tel. 62 785 5120 (w godz. 9:00 - 13:00).

  • Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW pt.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

  • W Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie odbyło się spotkanie włodarzy gminy z odchodzącym na emeryturę, byłym komendantem Komendy Powiatowej w Oleśnicy insp. Robertem Wodejko. Burmistrz Sławomir Kapica złożył wyraz wdzięczności za bardzo dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, jak i gotowość do współdziałania w realizacji lokalnych inicjatyw. Inspektor Robert Wodejko podziękował natomiast za wsparcie i przychylność, jakiej doświadczył od naszych władz w czasie kierowania jednostką.

strony 4 5 6 7 8 9 10