WIADOMOŚCI - aktualności

  • Wszystkim rolnikom przypominamy, iż w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. - limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. wynosi 1,00 zł/l. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie - pokój nr 1a (parter).Prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy przekazuje do wiadomości wytyczne dla hodowców drobiu dot. ptasiej grypy.

  • Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje II edycję bezpłatnego szkolenia z zakresu samoobrony kobiet. Szkolenia rozpoczną się od września 2017 roku w 30 polskich miastach i będą prowadzone przez najlepszych instruktorów wojskowych. Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu upoważniła do kontaktów w przedmiotowej sprawie p. Małgorzatę Deginder - tel. 261 656 153, e-mail: wkuwroclaw.rekrutacja@ron.mil.pl

  • 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie odbyło się spotkanie dotyczące zmiany nazw ulic dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób. W Sycowie zmienionych będzie sześć nazw ulic. Procedura zmian nazewnictwa rozpoczęta konsultacjami społecznymi potwierdzona zostanie podjęciem stosownej uchwały Rady Miejskiej.

  • Jest już dostępny, obowiązujący od 01 lutego 2017 r. nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miasta i gminy Syców. Jednocześnie informujemy, że blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kolejne miesiące można odbierać w pokoju 1A (Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska) tut. Urzędu.

  • 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

  • W związku z wzrastającym zagrożeniem ptasią grypą informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 23.01.2017 r. Głównego Lekarza Weterynarii kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie rybackim położonym w miejscowości Nieciszów (gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) na podstawie wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w dniu 20 stycznia br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

  • Zapraszamy na XIV Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie, który odbędzie się w hali MOSiR-u w Sycowie 28 stycznia o godz. 16:00. Bezpośrednią transmisję z koncertu przeprowadzi firma E-dial Oleśnica. Link do strony: http://video.edial.pl/

strony 2 3 4 5 6 7 8