WIADOMOŚCI - aktualności

  • W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ubiegania się o pomoc w formie zasiłków z pomocy społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

  • Interesująco zapowiada się najbliższy weekend 22-23 lipca nad zalewem w Stradomi Wierzchniej. Już w sobotę Organizatorzy zapraszają na "Szalony Dzień Dziecka", natomiast w niedzielę 23 lipca nad akwenem odbędzie się II Sycowski Piknik Country. Impreza rozpocznie się o godz. 14.00. W przerwie występu gwiazdy wieczoru zespołu Droga Na Ostrołękę rozlosowane zostaną ciekawe nagrody rzeczowe. I Ty możesz mieć szczęście w losowaniu nagrody głównej DRON. Wystarczy przyjść i dać szansę losowi ! Organizatorzy serdecznie zapraszają.

  • Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin, także ze względu na niebezpieczeństwo wypadków przy pracy, wzmożone w warunkach gorączki żniwnej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy w minionym półroczu przyjęła 18 zgłoszeń wypadków, którym ulegli rolnicy z powiatu oleśnickiego, czyli o dwa mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Najczęstszymi zdarzeniami były upadek osób przechodzących podczas pracy na terenie gospodarstwa oraz urazy rąk osób obsługujących zwierzęta. Nie odnotowano zdarzeń spowodowanych zatruciem środkami chemicznymi.

  • Trwa letnia kanikuła. Najbardziej z tego powodu cieszą się dzieci, ale także pedagodzy mający więcej czasu na podsumowanie i spojrzenie z dystansu na to, co za nimi. Dokonaniami swoich podopiecznych w naukach ścisłych, a nade wszystko w konkursach matematycznych na różnych poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, wreszcie międzynarodowym pochwaliła się nauczycielka matematyki z sycowskiej „dwójki” Halina Gwiździel. Gratulujemy zarówno laureatom, jak i przygotowującym ich nauczycielom!

  • W sobotę 8 lipca Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Sycowie oraz Klub Sportowy WKS PŁOMIEŃ MOSiR Syców dokonali otwarcia sezonu letniego nad zalewem w Stradomi Wierzchniej. Przy współudziale partnerów oraz wielu sympatyków kanikuły i tego rodzaju spędzania wolnego czasu, już od wczesnych godzin rannych nad akwenem odbywały się liczne konkursy, turnieje dla najmłodszych i tych trochę starszych, gry w darta magnetycznego, boule, przeciąganie liny itp. Specjalne atrakcje i dmuchane place zabaw przygotowała Przystań Twórcza Syców. By połączyć przyjemne z pożytecznym, organizatorzy postarali się o pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.

  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu realizuje projekt skierowany do osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy: bezrobotnych (zarejetrowanych w UP i niezarejestrowanych)lub biernych zawodowo. Mogą w nim uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 30. rok życia i zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej.

  • Miło nam poinformować, że absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie, zdający tegoroczny egzamin maturalny, uzyskali najwyższy wynik w skali powiatu oleśnickiego. Spośród 69 uczniów, którzy przystąpili do matury, 62. uzyskało pozytywny wynik i odebrało świadectwo dojrzałości (jest to 89,9%). Serdecznie gratulujemy absolwentom, nauczycielom i dyrekcji!

  • Wszystkim rolnikom przypominamy, iż w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. - limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. wynosi 1,00 zł/l. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie - pokój nr 1a (parter). Prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria