Aktualnościarchiwumnajnowsze

  • Gmina Syców pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Syców” (PGN). Dokument ten jest niezbędny, aby w kolejnych latach sięgać po środki finansowe m. in. z funduszy UE (RPO, PO IŚ) i NFOŚiGW na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wzrostem efektywności energetycznej na obszarze Gminy. Liczymy na Państwa zrozumienie dla idei ograniczania emisji zanieczyszczeń w Naszej Gminie i pomoc w zebraniu stosownych informacji. W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Syców o zapoznanie się z informacją oraz wypełnienie ankiety, którą można pobrać z naszej strony, jak również przesłanie jej na adres Urzędu w terminie do 12 grudnia 2014.

  • W związku z tym, że w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z czterech kandydatów na burmistrza nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów. W drugiej turze wyborów samorządowych na Burmistrza Miasta i Gminy Syców zmierzą się Sławomir Piotr Kapica, który w I turze uzyskał 2 837 głosów i Wojciech Eugeniusz Kociński z ilością 1 628 głosów.

  • W dniu wczorajszym Miejska Komisja Wyborcza w Sycowie wywiesiła oficjalne wyniki głosowania na Burmistrza Miasta i Gminy, a także do Rady Miejskiej w Sycowie. Uprawnionych do głosowania w naszym mieście było 13 400 osób. Frekwencja wyniosła 46,64 %.

  • Poniżej zamieszczamy informacje dla mieszkańców gminy Syców dotyczącą lokali wyborczych, w których będą mogli oddać swój głos w wyborach samorządowych (siedziby obwodowych komisji wyborczych, czyli gdzie kto może głosować). Tradycyjnie znajdują się one w tych samych budynkach użyteczności publicznej, w których głosowaliśmy ostatnio do Parlamentu Europejskiego. Na terenie Gminy Syców będzie to dziesięć lokali.

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie zaprasza sympatyków tenisa stołowego do udziału w Grand Prix tenisa stołowego. Jest to drugi z trzech turniejów, jakie będą się odbywać w Sycowie w kolejnych miesiącach: październiku, listopadzie i grudniu. Najlepszych zawodników poszczególnych kategorii poznamy na zakończenie III Grand Prix. Uwaga! - decydować będzie suma zdobytych punktów w poszczególnych turniejach. Szczegółowy regulamin na stronie www.mosir.sycow.pl. Szczegółowe informacje w biurze MOSiR Syców tel. (62) 785 51 44.

  • W czwartek 6 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie na uroczystym zakończeniu kadencji spotkali się radni Rady Miejskiej w Sycowie, sołtysi sołectw i przewodniczący samorządów mieszkańców, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz naczelnicy wydziałów UMiG. Na ręce radnych VI kadencji organów samorządu terytorialnego podziękowanie za owocną współpracę i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów społecznych mieszkańców Gminy Syców złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Moniuszko oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kapica.

  • 14 października w Kulturalnej Bramie Sycowian odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Edukacji Narodowej. Pracowników oświaty z terenu gminy Syców zaprosił burmistrz Sławomir Kapica, przewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Moniuszko oraz dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej Ewa Głowacka. Święto stało się doskonałą okazją do złożenia nauczycielom serdecznych życzeń oraz wyrażenia wdzięczności za ich trud na rzecz rozwoju i kształtowania młodego pokolenia. Najlepszych pedagogów za osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą wyróżniono nagrodami Burmistrza.

  • Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 między S8 - węzeł Syców Zachód a Nowym Dworem. Niemal kilometrowy odcinek drogi zyska nową nawierzchnię, odnowione zostaną pobocza i system odwodnienia, dzięki którym podróżowanie między Sycowem a drogą ekspresową S8 stanie się bardziej bezpieczne i komfortowe. Remont zostanie zakończony w grudniu br.

strony 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A A

E-urząd

kamery

film