Aktualnościarchiwumnajnowsze

  • Niskie stany magazynowe krwi w grupach krwi A RhD+ i O Rhd-! Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zwraca się z prośbą do naszych stałych Krwiodawców i do nowych osób chętnych do oddania krwi. Prosimy aby w najbliższym czasie zgłosić się do Centrum we Wrocławiu lub do naszych Terenowych Oddziałów. Bliższe informacje na stronie internetowej Centrum Krwiodawstwa (http://www.rckik.wroclaw.pl).

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XXX Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia mieli okazję zasmakować ciekawego sportu, jakim są biegi na orientację. 10 i 17.10.2016 wzięli udział w akcji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej „Orientuj się w Aglomeracji”

  • W niedzielę 16 października, w 38. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Sycowie odbył się Koncert Papieski. Wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego - Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej. Zespołowi instrumentów dętych towarzyszył solista Sławomir Olgierd Kramm.

  • W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze.

  • Wokalne emocje pojawią się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Sycowie podczas Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Festiwal organizowany w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest częścią dwudniowych V Sycowskich Dni Trzeźwości. Koncert odbędzie się 21 października o godzinie 17:00. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

  • 29 września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28 października 2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

  • Korzystanie z elektronicznych środków przekazu w dzisiejszych czasach stanowi dla dzieci i młodzieży podstawę do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych i koleżeńskich. Niestety, wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii rośnie ryzyko narażenia dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące m.in. z korzystania z Internetu czy telefonów komórkowych. Będzie to głównym tematem V Sycowskich Dni Trzeźwości.

strony 1 2 3 4 5 6 7
A A A

E-urząd

kamery

film