Aktualnościarchiwumnajnowsze

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Sycowie od dnia 20 września 2017 r. (środa) rusza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła. Wnioski można składać w pokoju nr 1A, 8 oraz w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu. Poniżej do pobrania regulamin udzielenia dotacji oraz druk wniosku wraz z załącznikami.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie zapraszają na recital "Odbicia" w wykonaniu artystki Piwnicy pod Baranami Marii Lamers. Recital odbędzie się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 24 września o godz. 15.30. Zachęcamy do udziału.

  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Sycowie informuje, że dnia 28 września zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z w/w projektem w terminie 28 września – 20 października 2017 r. w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39. Uwagi i wnioski do projektu będzie można składać Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2017 r.

  • Centrum Kultury zaprasza na wydarzenia muzyczne, teatralne, spotkania autorskie i kabaretowe, które odbędą się wkrótce w obiektach jednostki. Będą to między innymi: "Edukacja Rity" - sztuka wrocławskiego Teatru Komedia, "Ostatnie takie trio" z kabaretem Ani Mru Mru, solowy koncert Wawrzyńca Dąbrowskiego, a także spotkanie autorskie z Magdaleną Knedler w Bibiotece Publicznej. Szczegóły na plakatach. Zapraszamy do skorzystania z oferty.

  • Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin, także ze względu na niebezpieczeństwo wypadków przy pracy, wzmożone w warunkach gorączki żniwnej. W okresie od 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy rolnicy zgłosili siedem wypadków, z których dwa były ściśle związane z wykonywaniem prac żniwnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, zaistniały wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczony rolnik lub domownik zobowiązany jest zgłosić do jednostki KRUS bez zbędnej zwłoki.

  • 12 września 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 35-lecia Muzeum Regionalnego w Sycowie. Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczycili spotkanie byli Burmistrzowie Miasta i Gminy Sławomir Kapica i Robert Malecki, Przewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Moniuszko, Agnieszka Galińska reprezentująca szefa kancelarii Rady Ministrów Panią Beatę Kępę, przedstawicielki Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią, sycowscy radni, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych Towarzystw i Stowarzyszeń, emerytowani kierownicy Muzeum Jadwiga Sarnowska i Adam Kocjan. Z okazji Jubileuszu Muzeum Regionalnego wydano 29 numer Zeszytu Historycznego, w którym obok kalendarium Muzeum znajduje się artykuł Michała Kaschytzy "500 lat reformacji. Historia protestantyzmu na terenie dawnego powiatu sycowskiego".

  • 10 września 2017 r. w parku miejskim w Sycowie mieszkańcy miasta i gminy Syców oraz różnych zakątków naszego regionu udowodnili, że mają wielkie serce. Podczas połączonych dwóch imprez obecni mogli korzystać z licznych atrakcji: dmuchawce, Wędrujący Teatr Podwórkowy, rowerowy tor przeszkód, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wystawa dotycząca historii sycowskiego parku. Atrakcji wokalnych dostarczyli podopieczni Centrum Kultury w Sycowie: grupa wokalna ASSOL i Sycowiacy. Jak co roku nie zabrakło wybijania sycowskiej monety i wystawy Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowanej przez kierownik Muzeum Regionalnego w Sycowie Agnieszkę Kuświk – Jasień.

strony 1 2 3 4 5 6 7
A A A

E-urząd

kamery

film